Condicións de compra

Informació general (a desplegar)

En compliment del que disposa el Reial Decret 1906/99 de disset de desembre, pel qual es regula la contractació electrònica amb condicions generals, i de la Llei d’ordenació del comerç minorista (Llei 7/1996 de 15 de gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre) a l’aplicable al que disposa sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, Jose Hebles Martin. (En endavant El Titular), informa:

El present document suposa la regulació general dels serveis prestats per El Titular a través del site https://botigaextratimegirona.jhmsports.com, constituint el marc jurídic en què es desenvolupa la present relació contractual de compravenda.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa a la Llei 7/1988, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7 / 1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de El Titular de la Informació i de Comerç Electrònic.

Els serveis oferts per El Titular a https://botigaextratimegirona.jhmsports.com han estat creats per a la comercialització i distribució d’equipacions i complements per a les diferents seccions de Extra Time Girona per a home i dona, el qual ens autoritza a això i actuar com a proveïdors.

Objecte del contracte.(a desplegar)

El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per El Titular:

Els serveis que El Titular presta actualment i que són objecte d’aquest contracte, són d’intermediació entre fabricant i consumidor final a la contractació de productes i serveis relacionats amb la impressió digital en productes personalitzats, activitats esportives, productes relacionats amb les diferents seccions de Extra Time Girona per a home i dona.

L’accés a la informació és completament gratuït, mentre que el servei de compra i contractació de productes és onerós, especificant en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports, i els càrrecs per impostos.

El procediment de contractació serà dut a terme en l’idioma català i castellà.

Identificació de las parts (a desplegar)

D’una banda,

Jose Hebles Martin. amb domicili en C / Massos, nº40, Regencós, 17214, Girona – Espanya. i adreça de correu electrònic info@jhmsports.com
I, de l’altra banda,

L’Usuari, les dades del introduïts per realitzar la compra o per fer algun suggeriment, mitjançant el formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix. Totes les dades incloses en ell han estat introduïts directament per L’Usuari, per la qual cosa la responsabilitat sobre l’autenticitat dels mateixos correspon, directament i exclusivament al L’Usuari.

Obligacions al procediment de compra (a desplegar)

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes.
Si L’usuari incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a El Titular o a un tercer.

Condidions de serveis (a desplegar)

Les condicions comercials d’aquest servei que eventualment puguin dur-se a terme per El Titular sempre apareixen en l’esmentada pàgina web https://botigaextratimegirona.jhmsports.com pel que poden ser consultades, arxivades o impreses. El Titular es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de contractació així com qualssevol altres documents exposats en el lloc web.

Responsabilitats. (a desplegar)

El Titular no serà responsable dels retards o fallades que es produeixin en l’accés, funcionament i operativitat del web, o en els seus serveis i / o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d’urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l’error hagués estat produït per un tercer aliè a l’Organització empresarial esmentada.

El Titular es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts al seu lloc web, llevat que aquestes hagin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l’organització, sense autorització expressa per part de El Titular.

El servei prestat per El Titular es cenyeix exclusivament a informar i posar a disposició dels clients els productes, fent-se responsable dels productes que no s’ajustin al que s’ha contractat per L’Usuari. Per això, en cas de requerir assistència tècnica respecte als mateixos serà prestada pel fabricant dels mateixos.
L’Usuari es compromet a complir amb el que estableix l’AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE COMPRA publicades per El Titular en el seu lloc web en el moment de la compra del producte.

Preus dels productes. (a desplegar)

Els preus dels productes que apareixen al web https://botigaextratimegirona.jhmsports.com
és en tot moment el preu final que l’usuari ha de pagar per aquest producte, tenen l’IVA inclòs.

Procediment de compra. (a desplegar)

El procediment de compra del servei a través del lloc web de https://botigaextratimegirona.jhmsports.com són els següents:

Informació dels productes

L’usuari pot accedir a la pàgina web https://botigaextratimegirona.jhmsports.com En ella es pot informar dels productes existents, característiques, preus i tots els detalls sobre els mateixos.

Tots o pràcticament tots els productes en https://botigaextratimegirona.jhmsports.com estan personalitzats, de manera que L’Usuari ha d’estar completament segur d’escollir la talla adequada, la quantitat de productes així com introduir el text en els camps de nom i número per a la personalització i comprovar que no tingui errors d’ortografia.

Confirmació de la comanda

Les confirmacions de les comandes i del pagament, així com tots els contactes amb L’Usuari, es realitzen a través de correu electrònic pel que és molt important que L’Usuari s’asseguri fer constar una adreça de correu electrònic vàlida, així com el nombre de telèfon de contacte per al cas que hi hagi alguna incidència i el correu no funcioni.

Si té dubtes sobre el funcionament, envieu-nos un correu a info@jhmsports.com.

Formulari de compra

Abans d’efectuar el pagament, el programa li demanarà una sèrie de dades personals necessàries per a efectuar el lliurament de la seva comanda. Els camps que haurà d’emplenar seran:

 •  Nom
 • Cognom
 • NIF (Per facturar)
 • Direcció
 •  Códig Postal
 • Ciutat
 • Provincia
 • Teléfon
 • Email
 • Forma de pagament

Un cop emplenats aquestes dades, el següent pas és efectuar el pagament de la comanda.

Fer el pagament

1.- Amb targeta de crèdit, Redsys (tpv virtual de l’caixa).
Un cop en aquest punt, es troba en una passarel·la de pagament segur, certificada per VISA en la qual haurà d’indicar si vol pagar amb targeta de crèdit, Mastercard, VISA.
L’ús d’una passarel·la de pagament segura garanteix que totes les dades que vostè facilita viatgen de forma xifrada i segura, i que en cap moment El Titular té accés als mateixos.

2.-Transferència bancària.

3.- Bizum.

Resum de la compra

L’última pantalla consisteix en un resum de la comanda, que li mostrarà el producte seleccionat, la seva descripció, data de realització de la comanda, preu desglossat, etc.
Un cop efectuada la compra el sistema li enviarà un email amb la confirmació de la seva compra.
Li recomanem imprimir o guardi una còpia del contingut d’aquesta pantalla resum o descarrega del seu compta la factura en pdf.

Lliuraments dels productes (a desplegar)

Tots els productes oferts del lloc web: https://botigaextratimegirona.jhmsports.com.
Tenen dos tipus de lliurament.

1.- Recollida local a l’adreça:
Extra Time Girona
C/ migjorn, 24
17458 Fornells de la Selva (Girona)

2.- Enviament a l’adreça indicada al formulari de compra d’aquest producte o comanda.

Garantia i reclamacións (a desplegar)

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals i nous.
Tanmateix Jose Hebles Martín respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte. Abans de realitzar aquesta devolució L’Usuari s’haurà de posar en contacte amb l’empresa en el termini indicat, a través d’e-mail o telèfon, moment en què se li indicarà el procés de devolució.
Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà acceptada per l’empresa. Per poder admetre la devolució tant el producte com el seu embalatge han d’estar en perfectes condicions, sense ratllades ni embalatges trencats o deteriorats i incloent tota la documentació que acompanyi el producte així com els seus accessoris.
L’Usuari haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Un cop rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada per L’Usuari.
Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la seva compra, L’Usuari té a la seva disposició la següent adreça:

Jose Hebles Martín
C / Massos, nº40 17214, Regencos, Girona
correu electrònic: info@jhmsports.com

Validesa del procediment de compra com a prova i acceptació (a desplegar)

Les dues parts declaren expressament que l’acceptació de l’oferta del producte o servei del Titular per L’Usuari es porta a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en l’apartat, (Procediment de compra).
El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits per al procés de compra dels productes i complements per L’Usuari, suposa l’acceptació integra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per contractar.

El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què L’Usuari accepti les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de forma expressa l’acceptació de les mateixes.

Nul·litat (a desplegar)

Si qualsevol part d’aquestes condicions de servei fora contrària a dret i, per tant, invàlida, això no afectarà a les altres disposicions conformes a dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de servei.

Llei aplicable i Jurisdicció (a desplegar)

Llei apicable i Jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.
Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre als jutges i tribunals de la província de Girona, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Taula politiques (a desplegar)

Des de la nostra WEB et demanem encaridament que llegeixis totes les nostres pàgines d’informació legal, per la teva tranquil·litat i la nostra:
Política de privadesa | Avís Legal |Lliuraments i devolucions | Política de cookies | i Més informació sobre les cookies.
0
  0
  El seu Carret
  El teu carret està buitTorna a la botiga